X

De organisatie

YOUNG & FAIR

Stichting Young & Fair gelooft in een wereld waarin mensenrechten worden gerespecteerd en werknemers een leefbaar loon krijgen. Hierbij moeten alle actoren in de keten een eerlijke kans krijgen om een duurzaam bestaan op te bouwen. Onze organisatie biedt een platform voor én door jongeren tussen de 16 en 30 jaar en streeft ernaar om kennis over eerlijke handel te vergroten en hiermee de markt voor Fairtrade producten te verruimen. Dit doen wij door educatieve activiteiten te organiseren zoals lezingen en debatten over het onderwerp. Zo hopen we meer draagvlak én daadkracht te creëren voor een eerlijkere toekomst.

www.youngandfair.nl

HET TEAM

Franka – Bestuurslid
Ik ben Franka Kerklaan en ik heb vorig jaar de master Science Education and Communication afgerond. Ik werk nu dan ook als voorlichter op het gebied van bèta, techniek en ICT, wat me erg goed bevalt. Daarnaast vind ik duurzaamheid en fair trade belangrijk. Vorig jaar was ik deelnemer bij de Masterclass en raakte ik onder de indruk van de inhoud, gezelligheid en het organiserend vermogen van Young & Fair. Daarom heb ik heel veel zin om dit jaar van dichtbij mee te maken hoe het organiseren van de masterclass in zijn werk gaat als bestuurslid projecten.

Fenna – Projectleider
Op het masterclassweekend 2015 leerde ik iemand kennen die net was gestart bij de Gemeente Utrecht. Hierdoor kon ik mijn scriptie geschreven bij de Gemeente Utrecht. Een ongelofelijk mooie kans omdat ik graag wilde ervaren welke ruimte er bij de overheid is om me in te zetten voor duurzaamheid. Door de masterclass heb ik een netwerk voor het leven met bevlogen mensen die de wereld mooier willen maken en de Gemeente Utrecht van binnen kunnen ervaren.  Eerder was ik mede-organisator van het Fairfashionfestival en heb ik verschillende activiteiten georganiseerd en bestuursfuncties gehad bij de Amnesty international studentengroep Utrecht. De uitdaging in dit project is voor mij het aansturen van een klein team en zorg dragen dat alle onderdelen van het project goed uitgevoerd worden.

Hester – Teamlid
Met de masterclass hoop ik dat we mensen kunnen inspireren door te informeren over gave projecten, te netwerken met mensen in de duurzame business en onszelf te ontwikkelen op hoe we ons op duurzaamheid in kunnen zetten voor nu en in de toekomst. Met het geven van informatie, uitbreiden van netwerken en praktisch aan de slag te gaan verbreden we ons blikveld op de mogelijkheden. Door hier in het masterclassweekend een positieve boost aan te geven hoop ik dat iedereen enthousiast is over de duurzame initiatieven die er zijn en hoe je je daar voor in kunt zetten.

Als bioloog zullen er tijdens de masterclass interessante technische lezingen voorbij komen. Juist de verschillende invalshoeken die we met de tracks belichten en het interdisciplinaire aspect die we ook in het team brengen spreekt mij erg aan. Vanuit verschillende disciplines breng je niet alleen meer kennis samen maar zie je samen ook meer mogelijkheden. Naast mijn studie heb ik al in verschillende commissies meegedraaid. Ervaringen daarvan en een netwerk in de biotechnologie sector zal ik natuurlijk inzetten bij het organiseren van de masterclass. Door de multidisciplinaire inhoud van de masterclass en samenstelling van het team hoop ik te leren over verschillende aanpakken, visies, uitwerkingen en netwerken; zowel inhoudelijk als organisatorisch.

Frauke – Teamlid
Mijn ambitie is om de wereld een beetje duurzamer en gelijkwaardiger te maken en mijn passie is om mensen te laten realiseren waarom zij dingen doen zoals zij het doen en hoe deze handeling eventueel te veranderen. In mijn optiek kan dit het beste door kennis te vergaren en te delen. Zonder kennis is er geen drang voor verandering. Omdat ik zelf merk dat het soms lastig is om inspirerende mensen te ontmoeten vind ik de masterclass zo'n goed concept. Ik werk graag mee om een weekend lang de diepte in te gaan, kennis uit te breiden en door middel van een verassend avondprogramma ook leuke connecties op te doen.   Mijn studie achtergrond is ontwikkelingssociologie met de specialisatie in duurzame voedselconsumptie en productie. Verdere organisatietalenten heb ik ontwikkeld tijdens mijn bestuursjaar. Ik zie er naar uit om deze kennis in de praktijk te brengen en mij met name te richten op de direct trade track omdat dit heel praktisch neergezet kan worden en hier de nodige misopvattingen en twijfels over bestaan.

Jeanne – Teamlid
We willen allemaal de wereld wel een beetje beter maken, toch? De grote vraag is, hoe? Door het organiseren van deze Masterclass wil ik graag mijn steentje bijdragen aan het verduurzamen van onze aardbol. Waar de interesse voor verduurzaming als kool uit de grond schiet, mist er vaak nog concrete kennis over hoe jij zelf hier wat aan kunt doen. Via deze masterclass hoop ik jongeren te inspireren en het makkelijker te maken om een stap richting verduurzaming te zetten.

Doordat ik ben opgegroeid op een melkveehouderij en momenteel Algemene Sociale Wetenschappen studeer, is de combinatie menselijk gedrag en voedsel voor mij een 'match made in heaven'. Op dit moment ben ik echt bezig met het ontwikkelen van mijn passie in deze gebieden. Waar ik nog te vaak tegen aan loop is dat er mooie dingen worden bedacht, maar dat deze minder goed uitpakken in de praktijk. Deze kennis en observatie hoop ik toe te kunnen passen en dan voornamelijk in de track 'Direct Trade'.

Voor mijzelf hoop ik ervaring op te doen met het organiseren van een masterclass en alles wat daarbij komt kijken zoals fondswerving en de communicatie naar buiten. Zoals ik tevens al aangaf, ben ik bezig met het ontwikkelen van een passie voor voedsel en gedrag in een maatschappij. Ik hoop veel inspirerende kennis en connecties op te doen tijdens het organiseren van deze Masterclass.